zlatitamni

עם ההגעה לישראל, הסוכנות יוצרת דירות נוחות לעובדים. זהו חדר במלון או חדר שכור. הכל תלוי בסדר הנערה עצמה, מכיוון שעלויות הנדל”ן נופלות בדיוק עבור הוצאות העובדת. המחיר המשוער של בית יומי בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.מערכת מובנת של פרסי עובדים. בנות לוקחות מתנות מלקוחות. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל נערות ליווי באילת – הפוך עובדים למשרה טובה עם רווחים רציניים, והלקוחות שלנו מציעים שירותים ישירות ברמה הטובה ביותר. שיטה זו היא שמספקת אפשרות לבצע שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהיה רווחי הן עבור העובדים והן עבור לקוחותינו.

Não encontrado